Hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng: Đảm bảo hướng đến người dân và doanh nghiệp

(Mic.gov.vn) - Hôm nay (22-7), UBND TP Đà Nẵng chính thức khánh thành hệ thống thông tin chính quyền điện tử (HTTTCQĐT). HTTTCQĐT đi vào hoạt động gồm: hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT); hệ thống các ứng dụng; các chính sách về lĩnh vực CNTT&TT và Nguồn nhân lực CNTT& truyền thông Đà Nẵng. Các hợp phần trên bao gồm kết quả của các dự án về CNTT&TT được thực hiện bằng nguồn ngân sách Nhà Nước và các kết quả của tiểu dự án phát triển CNTT&TT TP Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.


Cơ sở hạ tầng hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng được xem là đồng bộ và hiện đại.

Đầu những năm 2000, TP Đà Nẵng đã bắt đầu dành nhiều sự quan tâm cho các chính sách phát triển và ứng dụng CNTT, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước. Từ đấy, CNTT TP Đà Nẵng đã có nhiều bước chuyển vững chắc. HTTTCQĐT Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở Kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử Đà Nẵng với 4 hợp phần.

Hạ tầng CNTT&TT bao gồm mạng đô thị TP Đà Nẵng; mạng không dây, mạng nội bộ, trung tâm dữ liệu, trung tâm thông tin dịch vụ công, trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng cùng toàn bộ hệ thống máy tính tại các Sở- ban- ngành- quận/huyện và phường/xã. Hệ thống các ứng dụng bao gồm các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ, các cơ sở dữ liệu nền dùng chung và khung CPĐT (eGovFrame) được xây dựng trên nền mã nguồn mở.

Về chính sách để hỗ trợ cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, UBND TP đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT thành phố Đà Nẵng cũng như nhiều văn bản quan trọng thúc đẩy phát triển CNTT, ban hành kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử (EA), kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT...

Ngoài ra, UBND TP còn ban hành quy chế quản lý vận hành các hệ thống thông tin bảo đảm các cơ quan Nhà nước đều sử dụng đồng loạt, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và công khai thông tin. Các chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT với cơ chế hỗ trợ về thuê đất và quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu CNTT tập trung, công viên phần mềm. Được ban hành kịp thời, các cơ chế-chính sách trên đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT&TT suốt những năm qua.
 
 
Sơ đồ hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Về nguồn nhân lực CNTT: 100% cơ quan đơn vị đều đã có ít nhất 2 biên chế chuyên trách về CNTT; 100% Lãnh đạo các đơn vị, địa phương được đào tạo về cách thức quản trị-phân tích-khai thác các ứng dụng CNTT (CIO); và trên 95% CBCCVC tác nghiệp trên mạng, khai thác, sử dụng Internet phục vụ công việc. Nguồn nhân lực này đã giúp cho việc khai thác và làm phong phú  tài nguyên thông tin của Đà Nẵng trong nhiều năm qua, tạo tiền đề cho việc triển khai thành công hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Như vậy, việc đưa vào sử dụng HTTTCQĐT Đà Nẵng đã hỗ trợ đắc lực cho việc vận hành toàn bộ bộ máy chính quyền của thành phố Đà Nẵng một cách đồng bộ, nâng cao hơn hiệu quả. Đây chính là công cụ để gắn kết người dân (và tổ chức, doanh nghiệp) với hệ thống chính quyền thành phố, tạo môi trường thuận lợi cho người dân (và tổ chức, doanh nghiệp) giao tiếp với chính quyền, hưởng lợi  từ các dịch vụ công do chính quyền cung cấp và cũng để người dân  (và tổ chức, doanh nghiệp) thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm  của mình.
 
* Trong 10 năm trở lại đây, TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT. Tính đến nay, toàn thành phố có 1.196 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 2,498 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3,4. Các hệ thống như: hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến, hệ thống quản lý giao thông công cộng, hệ thống giám sát chất lượng nước sinh hoạt... đã được triển khai sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý Nhà nước, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các giao dịch hành chính với cơ quan Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, Hệ thống này có những ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc: Thúc đẩy cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân  (và tổ chức, doanh nghiệp); giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt, xử lý thông tin nhanh và chính xác; hỗ trợ tích cực công tác điều hành và quản lý công việc, đồng thời giảm thiểu thời gian giải quyết yêu cầu của người dân  (và tổ chức, doanh nghiệp), tiết kiệm chi phí; minh bạch hóa quy trình và thủ tục hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, hệ thống này giúp người dân  (và tổ chức, doanh nghiệp) có thể theo dõi, giám sát và biết được tiến trình và kết quả xử lý nhanh chóng, hiệu quả hồ sơ dịch vụ công theo yêu cầu; giảm phiền hà và những tiêu cực trong các cơ quan công quyền.

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết: HTTTCQĐT bao gồm nhiều tiểu dự án với định hướng phát triển của CNTT Việt Nam. Để hình thành được hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng không chỉ cần nguồn lực tài chính mà ở đó còn có cả tâm huyết của bao nhiêu con người, được sự ủng hộ các cấp lãnh đạo đến địa phương, nhiệt tình của các chuyên gia, chuyên viên.

Chính vì vậy, đây chính là sự đột phá của thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên TP Đà Nẵng triển khai một HTTTCQĐT đồng bộ và hiện đại nhằm tăng cường tính hiệu quả và tính minh bạch của các cơ quan Nhà nước, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền.
 

Lê Anh Tuấn

Báo Công an TP Đà Nẵng - CAND Online

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)