Doanh thu bưu chính, viễn thông Yên Bái tăng 12% trong quý I/2014

(Mic.gov.vn) - Tổng doanh thu Bưu chính, Viễn thông quý I/2014 đạt 132.967 tỷ đồng (trong đó doanh thu bưu chính 1.644 tỷ đồng, viễn thông 131,323 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2013), và nộp ngân sách địa phương là 8,4 tỷ đồng; mật độ thuê bao điện thoại 55,8 máy/100 dân, bằng 90,73% kế hoạch, tăng 12% so cùng kỳ; mật độ thuê bao Internet 10,7 thuê bao/100 dân, bằng 73,79% kế hoạch, tăng 52,86% so cùng kỳ; tỷ lệ người dân truy cập Internet trên toàn tỉnh là 13,5%. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền 26.138 thuê bao, bằng 84,31% kế hoạch, tăng 49,36% so cùng kỳ. Tỉnh Yên Bái có 183 điểm phục vụ bưu điện; duy trì số xã có báo đến trong ngày 156/159 xã. Đó là những con số đáng chú ý trong hoạt động bưu chính, viễn thông tỉnh Yên Bái quý I/2014.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Trong đó, tỉnh có 05 doanh nghiệp viễn thông: Viễn thông Yên Bái, Chi nhánh Mobifone Yên Bái, Chi nhánh Viettel Yên Bái, Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (Doanh nghiệp hiện không có chi nhánh và đại diện ở Yên Bái), 01 cơ quan đại diện (Vinaphone) và Công ty cổ phần Viễn thông FPT- Telecom; 03 nghiệp Bưu chính gồm: Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel tại Yên Bái và Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc tại Yên Bái.

 Trong quí I, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông nói riêng có dấu hiệu phục hồi. Nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng được triển khai thực hiện; kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu tiếp tục được tập trung chỉ đạo, thực hiện. Mặc dù sau tết, tổng cầu xã hội giảm, sức mua và sử dụng các dịch vụ chưa được cải thiện; dư nợ tín dụng tăng trưởng chậm tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bưu chính – viễn thông. Nhưng các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp để thúc đẩy của đơn vị và đã đạt được những kết quả cao, doanh thu đạt theo kế hoạch đề ra, chất lượng dịch vụ được nâng cao, chăm sóc khách hàng được quan tâm hơn.

Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và phát triển ổn định, mạng lưới bưu chính viễn thông vẫn tiếp tục phát triển, tiếp tục nâng cao năng lực, dung lượng, chất lượng và mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.
 

Triệu Kim Lan

Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)