Thái Bình triển khai Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 22/11/2013, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 của UBND tỉnh về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa và nâng cao kỹ năng của người phát ngôn. Tham dự hội nghị có bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông; các cán bộ là người phát ngôn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đại diện các cơ quan báo chí địa phương.

Hội nghị đã nghe ông Lê Tiến Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo triển khai Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 
Theo quy định, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên. Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn hoặc phối hợp cùng người phát ngôn để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể. Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn phải đảm báo các tiêu chuẩn: Là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thức và đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước; có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có thái độ trung thực khách quan; có am hiểu sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước mà mình đang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định của pháp luật về báo chí; có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.
 
Thông tin cung cấp cho báo chí phải theo đúng quy định của pháp luật, không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề thuộc bí mật của Nhà nước, các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc đang trong quá trình thanh tra, nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trước người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Tại Hội nghị ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí đã truyền đạt những kỹ năng về tiếp xúc và trả lời phỏng vấn trên báo chí; vai trò, trách nhiệm của Người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin, xử lý thông tin trên báo chí; trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 
Phát biểu tại Hội nghị, bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 28/03/2013 về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nâng cao kỹ năng của người phát ngôn đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, chính quyền các cấp trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện thuận lợi trong tác nghiệp của phóng viên báo chí, sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với các cơ quan, đơn vị; kịp thời  cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước cho báo chí, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm, bức xúc được dư luận quan tâm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí.
 

Hà Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)