Năm 2014: Phú Thọ sẽ đầu tư hơn 11 tỷ đồng cho hoạt động ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số 4379/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2014, 100% cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ tại Phú Thọ sẽ có máy tính làm việc; 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có hệ thống mạng nội bộ hoàn chỉnh, đạt chuẩn và có kết nối Internet tốc độ cao. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của trung tâm tích hợp dữ liệu số.
 
Năm 2014, tỉnh cũng sẽ hoàn thành dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến. Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống CNTT của tỉnh. Các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin, dữ liệu an toàn, xác thực trên môi trường mạng của cơ quan quản lý Nhà nước được đảm bảo.

Bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mục tiêu của kế hoạch này cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với mục tiêu đó, tỉnh sẽ có giải pháp tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh; huy động nguồn đầu tư và kinh phí; đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014 là 11.553.000.000 đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh có hơn 8,8 tỷ đồng và ngân sách của huyện có 2,7 tỷ đồng.
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)