Phú Thọ tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã

(Mic.gov.vn) - Tập trung đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và xã; tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước là hai trong những nội dung được triển khai tại hội nghị triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về củng cố nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, xã và Kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT-TT do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức vào ngày 30/10/2013. Đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch; Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin của 13 huyện, thành, thị; Trưởng các phòng chuyên môn Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai các nội dung chủ yếu Kế hoạch của UBND tỉnh về đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã tỉnh Phú Thọ đến năm 2015; kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Bưu chính – Viễn thông.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 9/2013, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 277/277 xã, phường có đài truyền thanh, nhưng tính đến thời điểm này, số đài đã xuống cấp và hoạt động không hiệu quả là 169 đài. Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, mở rộng diện phủ sóng phát thanh địa phương, tăng tính đồng bộ về công nghệ truyền thanh; rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, tuyên truyền giữa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng ở cơ sở. Theo đó, mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ tập trung đầu tư đảm bảo tỷ lệ phủ phát sóng đạt 98% cả về diện tích và dân số; tập trung củng cố, nâng cấp, đầu tư đồng bộ hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã theo công nghệ mới, hiện đại; nâng cao chất lượng truyền thanh, tăng cường chất lượng phủ sóng phù hợp với quy hoạch truyền dẫn phát sóng. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, 100% đài truyền thanh cấp huyện được bố trí đủ biên chế sự nghiệp; 100% cán bộ đài truyền thanh cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt việc vận hành ở cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện trên 22 tỷ đồng.

Năm 2013, công tác triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm, đầu tư. Nhiều dự án ứng dụng CNTT đang được triển khai thực hiện và đã hoàn thành đưa vào ứng dụng có hiệu quả như: hệ thống thư điện tử của tỉnh; Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống một cửa điện tử… Đến nay, 100% các cơ quan Nhà nước tỉnh đã có hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối cáp quang, thiết bị đầu cuối tới các trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước; trên 95% cán bộ công chức chuyên môn được trang bị máy tính làm việc; 100% các đơn vị đã có mạng LAN, kết nối Internet; tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp tỉnh đạt 90%, cấp huyện là 70% và cấp xã là 40%. Năm 2014, tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện mạng nội bộ (LAN) tại các đơn vị, đảm bảo 100% các sở, ban, ngành có hệ thống mạng nội bộ (LAN) hoàn chỉnh, đạt chuẩn, kết nối Internet tốc độ cao; đầu tư, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; hoàn thành dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Phú Thọ; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh; đảm bảo hoạt động giao địch, trao đổi thông tin, dữ liệu an toàn, xác thực trên môi trường mạng của các cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các ứng dụng dùng chung phục vụ nội bộ cơ quan quản lý Nhà nước như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; thư điện tử. Phấn đấu 100% văn bản trao đổi trong nội bộ cơ quan và 50% các văn bản, tài liệu thông thường trao đổi với các cơ quan Nhà nước được gửi, nhận dưới dạng điện tử; 70% các sở, ngành, huyện, thành, thị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 60% Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị triển khai xong hệ thống một cửa điện tử và 80% các cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh, huyện có trang thông tin điện tử…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, sôi nổi xung quanh các vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã; việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước và đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Quang Thao nhấn mạnh: Hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở có vai trò đặc biệt trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; là phương tiện đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền các cấp tới người dân; do vậy việc quan tâm đến hoạt động của hệ thống này là rất cần thiết. Đồng chí đề nghị các huyện, thành, thị chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các đài truyền thanh cấp huyện, xã và thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở của tỉnh. Đối với công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị cần đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc và trao đổi thông tin; tăng cường sử dụng, khai thác hệ thống thông tin của tỉnh đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, …; đồng thời chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trang thông tin điện tử của các huyện, thành, thị.
 

Lệ Thủy

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)