Quảng Trị: Tập huấn tuyên truyền về phòng, chống ma túy và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người

(Mic.gov.vn) - Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức tập huấn tuyên truyền thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người cho 40 học viên là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh, Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và đại diện Ban biên tập các Đặc san, Bản tin của các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Phương Nam, Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở, đại diện các phòng chuyên môn liên quan của Sở đã tham dự khai mạc lớp tập huấn.


Quang cảnh lớp tập huấn

Quảng Trị có khoảng 206 km biên giới trên đất liền, giáp với hai tỉnh Salavan và Savannakhet của nước CHDCND Lào; có cảng và diện tích mặt biển rộng lớn; nằm trong Hành lang Kinh tế Đông - Tây nối liền từ Myanmar - Thái Lan - Lào - Lao Bảo - Đông Hà - Huế - Đà Nẵng và nhiều tuyến quốc lộ khác đi qua địa bàn. Do có vị trí địa lý đã mang lại nhiều lợi thế cho tỉnh Quảng Trị thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương nhưng đồng thời, lợi dụng chính đặc điểm vị trí này, các tội phạm về ma túy, mua bán người đã tổ chức, trung chuyển ma túy và mua bán người từ Lào qua Quảng Trị đi các tỉnh khác đang có xu hướng gia tăng. Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các loại hình tuyên truyền khác nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; trong năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm mua bán người và trong năm nay, Sở tiếp tục tổ chức tập huấn tuyên truyền về nội dung này với những nét mới, yêu cầu mới.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Phương Nam, Giám đốc Sở nhấn mạnh: “Lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2013 sẽ thông tin đến các học viên những nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy và mua bán người, từ đó tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng có hiệu quả; giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội len lỏi trong cộng đồng; từ đó nêu cao ý thức và quyết tâm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người; phối hợp cùng với các ngành chức năng tổ chức, triển khai phòng, chống có hiệu quả. Đồng thời, lồng ghép với việc thực thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã tổ chức triển khai thực nhiệm vụ hướng dẫn thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, đa dạng hoá các chương trình tuyên truyền, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý và phòng, chống tội phạm mua bán người.
                                                                                                         

Quỳnh Như - Sở TTTT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)