Yên Bái: giao ban các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông quý III

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/10/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2013. Tham dự Hội nghị có đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo phòng Văn hoá - Thông tin thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp BCVT trong quý III/2013

Tính đến hết tháng 9/2013, trên địa bàn tỉnh có 8 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, trong đó có 05 doanh nghiệp viễn thông gồm: Viễn Thông Yên Bái, chi nhánh MobiFone Yên Bái, chi nhánh Viettel Yên Bái, VinaPhone Yên Bái và Công ty Cổ phần Viễn thông FPTtelecom, 03 doanh nghiệp Bưu chính gồm: Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel tại Yên Bái và Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp nhất Miền Bắc tại Yên Bái.

Trong quý III, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong hoạt động bưu chính, viễn thông, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và phát triển ổn định, mạng lưới bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực, dung lượng, chất lượng và mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tổng doanh thu Bưu chính, viễn thông quý III/2013 đạt 141,398 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 9 tháng năm 2013 đạt 406,468 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2012. Nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng.

Hiện nay, tổng số thuê bao điện thoại toàn tỉnh đạt 579.183 thuê bao, trong đó cố định 26.629 thuê bao, di động là 552.554 thuê bao. Tổng số thuê bao internet là 23.017 thuê bao với 131 điểm đại lý internet trên địa bàn tỉnh.

Mạng lưới bưu chính, các điểm giao dịch, điểm bưu điện văn hoá xã duy trì hoạt động đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mạng đường thư được sắp xếp hợp lý nâng cao chất lượng, đảm bảo thời gian toàn trình và lưu thoát hết lượng thư báo, bưu phẩm, bưu kiện.
 
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh thông tin, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, xây dựng phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông, rà soát lại mạng lưới, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, thực hiện nghiêm túc việc quản lý thuê bao di động trả trước, chấm dứt tình trạng các sim kích hoạt trước bán sẵn trên thị trường; Phối hợp với điểm bưu điện văn hoá xã làm Đại lý đăng ký thuê bao trả trước.

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động BTS theo quy định; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh dùng chung hạ tầng; Tập trung xây dựng kế hoạch cho năm 2014; Chấp hành tốt các chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định. Bưu điện tỉnh cần tăng cường triển khai các xuất bản phẩm tới vùng sâu vùng xa theo chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, đảm bảo bưu chính công ích theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó sẽ tăng cường thanh kiểm tra hoạt động bưu chính, viễn thông trên địa bàn; nghiên cứu để ứng dụng việc quản lý trực tuyến đối với các phòng máy internet trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các thuê bao di động trả trước, ngăn chặn các thư và tin nhắn rác, đảm bảo tốt việc thu phát sóng của các trạm BTS trên địa bàn. Chú trọng đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn an ninh thông tin phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân./.
 

Hiền Trang - Sở TT&TT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)