Nghệ An: Thanh tra, kiểm tra diện rộng hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - Sau hơn 2 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9/2013) triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra diện rộng hoạt động quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các đoàn thanh, kiểm tra cơ bản đã hoàn thành.


Ảnh minh họa

Trong đợt thanh, kiểm tra diện rộng lần này, tổng cộng đoàn thanh của Sở Thông tin và Truyền thông, các đoàn kiểm tra của UBND các huyện, thành, thị đã thanh, kiểm tra hoạt động của 05/05 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông với tổng số 32/43 cửa hàng trực thuộc, 332/1200 điểm đăng ký thông tin được ủy quyền.

Qua đó, cho thấy so với các năm trước đây, hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước của các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu về quản lý thông tin thuê bao. Việc quản lý điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước ủy quyền đã được các doanh nghiệp quan tâm đáng kể: thực hiện ký kết hợp đồng, tổ chức hướng dẫn, tập huấn quy trình đăng ký thông tin cho chủ điểm đăng ký thông tin; thực hiện  kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình đăng ký thông tin trong quá trình hoạt động.

Công tác giải quyết khiếu nại nghiệp vụ cũng được các đơn vị triển khai tốt phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Qua kiểm tra thông tin của 591.247 thuê bao di động trả trước được đăng ký, hoạt động trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ thanh tra cho thấy 05/05 doanh nghiệp đã triển khai thực hiện quy trình đăng ký thông tin thuê bao cho khách hàng theo quy định; chấp hành việc lưu giữ thông tin khách hàng qua phiếu đăng ký thông tin và hệ thống lưu giữ thông tin điện tử; thực hiện khá tốt quy định về 01 khách hàng sở hữu không quá 03 thuê bao.

Tuy nhiên, hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh của các doanh nghiệp viễn thông cũng còn một số tồn tại. Một số điểm đăng ký thông tin thuê bao được ủy quyền thực hiện chưa đúng quy trình đăng ký (Ghi không đầy đủ thông tin khách hàng trên phiếu đăng ký thông tin; Lưu phiếu đăng ký thông tin, bản sao CMND của khách hàng không đầy đủ; Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống lưu giữ thông tin điện tử chưa chính xác); Cung ứng dịch vụ cho một số khách hàng chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu; Chấp nhận CMND đã hết thời hạn sử dụng để đăng ký thông tin; Thực hiện chưa đầy đủ việc thông báo chương trình khuyến mại cho Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Nguyên nhân chính của các tồn tại trên là do cơ chế quản lý điểm đăng ký còn chưa tối ưu, việc kiểm soát độ xác thực thông tin của doanh nghiệp còn hạn chế; một số đại lý, điểm đăng ký ủy quyền, nhân viên vì chỉ tiêu doanh số, chiều theo tâm lý của khách hàng nên không tuân thủ quy trình đăng ký thông tin theo quy định.

Các đoàn thanh, kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật, kịp thời khắc phục các tồn tại nêu trên để thực hiện tốt hoạt động quản lý thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn.
 

Trần Thị Quỳnh Như - Thanh tra Sở TTTT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)