Nghệ An tham gia diễn tập trực tuyến về điều phối ứng cứu sự cố máy tính trong phạm vi toàn quốc

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 15/10/2013, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tổ chức buổi diễn tập trực tuyến quốc gia về điều phối ứng cứu sự cố máy tính năm 2013. Tham gia buổi diễn tập có đại diện lãnh đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông trong toàn quốc, UBND Thành phố Hà Nội.


Các thành viên đang tiếp nhận tình huống từ VNCERT

Điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An có đồng chí Hồ Quang Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; các Phó giám đốc Sở và lãnh đạo và chuyên viên kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trung tâm CNTT, Trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực I.
 
Chương trình diễn tập được VNCERT chia làm 02 pha với 5 tình huống ứng cứu; pha 1 liên quan đến xây dựng mô hình liên lạc khi có sự cố xảy ra và pha 2 sẽ phân tích những sự cố cụ thể.

VNCERT giả định pha 1 với 03 tình huống gồm: Cổng thông tin điện tử của tỉnh bị tấn công từ chối dịch vụ, việc truy cập vào các trang thông tin điện tử của người dùng gặp khó khăn, một số phản hồi từ người dùng đã được chuyển đến Ban quản trị hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh. Sau 2 ngày bị tấn công, cường độ tấn công vào Cổng thông tin điện tử lại tăng lên, nhiều than phiền về việc không truy nhập được vào Cổng thông tin điện tử của người dân được gửi đến hòm thư điện tử và điện thoại. Vào cuối ngày, gần như tất cả các truy nhập vào trang web đều không thực hiện được, các trình duyệt đều báo lỗi không kết nối được; số lượng ý kiến than phiền về việc không mở được trang web từ người dùng tăng lên đột ngột.

Tình huống pha 2 được VNCERT giả định như sau: Một thư điện tử giả mạo đã được gửi đến hòm thư của các thành viên tham gia diễn tập; máy tính bị nhiễm mã độc "Fake IDM.exe". Cả 5 tình huống sự cố giả định được Ban tổ chức chuyển đến thông qua thư điện tử và trên website dientap.cert.vn.

Các cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tham gia buổi diễn tập đã phân tích, thảo luận, trao đổi và đưa ra các phương án xử lý tình huống một cách cụ thể. Điều đáng nói là Cổng thông tin điện tử Nghệ An đã từng gặp sự cố giống như một số tình huống giả định tại cuộc diễn tập nên phương án xử lý được các cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra khá nhanh.

Thông qua buổi diễn tập này giúp các đơn vị xây dựng kịch bản phản ứng các sự cố; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và tăng cường khả năng phối hợp giữa các nhóm làm công tác điều phối ứng cứu sự cố máy tính trong đơn vị khi đối mặt với các sự cố đơn giản và phổ biến hiện nay. Ban tổ chức sẽ đánh giá tổng kết phương án xử lý tình huống của các nhóm vào ngày 30/10.
 

Kim Oanh - Sở TTTT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)