Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh Phú Yên ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm an ninh, an toàn trên lĩnh vực thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/10/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phối hợp Công an tỉnh Phú Yên tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo đảm an ninh, an toàn trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.


Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở; lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công ty in trên địa bàn tỉnh, truyền hình cáp; lãnh đạo Đài PT- TH tỉnh và đại diện Báo Phú Yên.
 
Tại buổi lễ ký kết, hai đơn vị đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin và truyền thông trong thời gian qua và định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới.  
 

Quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin và truyền thông và Công an tỉnh nhằm tăng cường hơn nữa cho công tác phối hợp giữa hai đơn vị được chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả hơn trên các vấn đề về trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh kiểm tra, phòng ngừa, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an toàn và an ninh thông tin trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần xây dựng kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.
 

Văn Phượng –Sở TTTT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)