Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/9/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định số 1367/QĐ-UBND phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020.

Mục tiêu của lộ trình là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Lộ trình xác định rõ, đến năm 2015, cung cấp được tối thiểu 5% dịch vụ công mức độ 3; đến năm 2020, lựa chọn, bổ sung, xem xét, nâng mức cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mục tiêu 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 10% dịch vụ công trực tuyến mức 4 tại cơ quan nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)