Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên phát động nhắn tin ủng hộ chiến dịch “Kết nối Biển Đông”

(Mic.gov.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2498/BTTTT-CVT về việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ để triển khai chiến dịch vận động, quyên góp “Kết nối Biển Đông” ủng hộ ngư dân. Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã có văn bản số 758/STTTT-BCXB, ngày 16/9/2013 chỉ đạo cho các Phòng Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh – truyền hình cấp huyện và các cơ quan báo chí trong tỉnh, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, in, truyền hình cáp tuyên truyền chiến dịch này, đồng thời vận động cán bộ của đơn vị tham gia nhắn tin ủng hộ chiến dịch “Kết nối Biển Đông” góp phần cùng cả nước ủng hộ cho ngư dân.


Ngày 18/9/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã tổ chức lễ phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ “Kết nối Biển Đông” cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở.

Lãnh đạo Sở quán triệt về ý nghĩa và tầm quan trọng và đã được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng ứng và tham gia tích cực. Chiến dịch “Kết nối Biển Đông” nhằm quyên góp để mua thiết bị thông tin liên lạc ủng hộ cho ngư dân phục vụ phòng chống thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 

Văn Phượng –Sở TTTT Phú Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)