Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định 72

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/9/2013, tại Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đại diện các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung đều có mặt tại Hội nghị.


Nghị định 72/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2013, thay thế cho Nghị định 97/2008/NĐ-CP gồm 6 chương, 46 điều, tập trung vào 7 vấn đề chính: Dịch vụ, tài nguyên, kết nối Internet; Quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông; Quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng; Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.
 
Theo ông Nguyễn Thành Chung, đại diện Cục Viễn thông, mục tiêu của việc ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP là nhằm thúc đẩy cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, tạo một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người sử dụng. Nếu như các văn bản pháp luật trước đây được xây dựng trên quan điểm quản lý phải theo kịp phát triển thì tư tưởng chủ đạo khi xây dựng Nghị định 72/2013/NĐ-CP là quản lý không chỉ theo kịp phát triển mà còn phải “thúc đẩy sự phát triển”.
 
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, sau hội nghị này Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội sửa đổi Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 26/4/2010 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn Hà Nội.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)