Quảng Nam phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/8/2013, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống cổng thông tin điện tử, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Dự kiến, tổng kinh phí dự kiến để thực hiện kế hoạch này là 3 tỷ đồng, được trích từ nguồn sự nghiệp CNTT hàng năm của tỉnh và huy động nguồn đối ứng của đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/8/2013.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)