Lào Cai tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã

(Mic.gov.vn) - Đây là nội dung chính trong chương trình phối hợp công tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện-văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013- 2020.

Theo đó, phạm vi thực hiện của chương trình phối hợp là từ nay đến năm 2015, lựa chọn 35 xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh để tăng cường sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Theo chương trình, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp thực hiện các nội dung cụ thể như: phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, báo nhằm thu hút người dân tới sử dụng sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã, thực hiện luân chuyển sách, báo giữa Thư viện tỉnh/huyện và Điểm Bưu điện -Văn hóa xã; tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hóa xã đủ năng lực triển khai các hoạt động sách báo tại các điểm này; tổ chức các chuyến đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các Thư viện tỉnh, huyện và Điểm Bưu điện - Văn hóa xã nằm trong phạm vi thực hiện của chương trình; đề xuất hỗ trợ các nguồn lực cần thiết, cơ chế chính sách, đảm bảo duy trì bền vững hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Chương trình phối hợp nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng Nông thôn mới.
 

Thu Hương

Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)