Quảng Nam công bố kết quả thanh tra diện rộng về quản lý thuê bao di động trả trước

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 18/7/2013 đến ngày 16/8/2013, đoàn Thanh tra Sở TT&TT  Quảng Nam đã tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước tại các doanh nghiệp viễn thông, các đại lý, điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo kết luận của đoàn thanh tra, nhìn chung các doanh nghiệp viễn thông đã chấp hành các quy định pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước như địa điểm, mặt bằng đảm bảo các quy định, máy tính có phần mềm lưu trữ, đăng ký, quản lý thuê bao được kết nối với doanh nghiệp viễn thông, nhân viên giao dịch đều được tập huấn, bản khai thông tin thuê bao di động trả trước được thống nhất theo mẫu của doanh nghiệp viễn thông cung cấp.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra đã phát hiện một số hành vi vi phạm của các doanh nghiệp thông tin di động, cụ thể: Nhiều thuê bao có sự trùng lặp thông tin đăng ký về họ tên, ngày sinh, ngày cấp nhưng khác số chứng minh nhân dân; Không ghi chính xác và lưu giữ đầy đủ Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước, bản photocopy chứng minh nhân dân tại cửa hàng giao dịch của mình, không đúng quy định tại khoản 4 Điều 7; Điều 10 Thông tư 04; Chấp nhận giấy tờ không đúng quy định khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao, không đúng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 04; Ký hợp đồng ủy quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước với các đại lý chưa đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu về điểm đăng ký thông tin thuê bao (chưa trang bị máy photocopy, máy Scan) không đúng quy định tại Điều 8 Thông tư 04…

Bên cạnh việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, Thanh tra Sở cũng nhắc nhở, chỉ rõ cho các doanh nghiệp thông tin di động, các điểm đăng ký thông tin thuê bao các hành vi vi phạm, yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp, điểm đăng ký thông tin tiến hành khắc phục để thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý thuê bao di động trả trước. Với mục đích chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm; phòng ngừa, ngăn chặc và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp thông tin di động, các điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước; Thông qua đợt thanh tra này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp thông tin di động, các chủ điểm đăng ký thông tin, đưa hoạt động đăng ký và quản lý thuê bao di động trả trước tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kết thúc đợt thanh, kiểm tra này, đã nộp về Kho bạc Nhà nước với số tiền 10 triệu đồng về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính.
 

Nguyễn Hằng - Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)