Nghệ An: Xử lý thông tin trên báo chí 6 tháng đầu năm 2013

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 30/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí, trong 6 tháng đầu năm 2013, các sở, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân ngày càng chủ động và có ý thức cao hơn về quyền được thông tin của mình, làm cho không khí dân chủ trong hoạt động báo chí của Nghệ An ngày càng tốt hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 107 văn bản hồi âm của các sở, ban, ngành địa phương trả lời, báo cáo về các vấn đề xử lý thông tin trên báo chí; đặc biệt, số vụ việc được chủ động xử lý tăng lên với 40 vụ việc (6 tháng đầu năm 2012 chỉ có 17 vụ). Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề báo nêu và có ý thức kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan đến địa phương, đơn vị mình thay vì chờ sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhiều vụ việc được các sở, ban, ngành tiếp thu và giải quyết dứt điểm như: Vấn đề ôi nhiễm môi trường ở mỏ đá Lèn Cờ (huyện Yên Thành); tình trạng xuống cấp các hồ đập kênh mương ở Nghi Lộc do báo Nghệ An phản ánh; vụ việc liên quan đến nhà máy dầu thực vật gây ôi nhiễm môi trường ở Thái Hòa; nhà máy bột sắn ở Quỳnh Lưu do báo Tiền Phong, Báo Công an Nghệ An phản ánh...

Mặt khác, để định hướng dư luận, giúp báo chí  thông tin đúng bản chất vụ việc, các cơ quan, đơn vị còn chủ động trong việc cung cấp thông tin thông qua họp báo hoặc hoặc giao ban báo chí hàng tháng. Sở Giáo dục - Đào tạo, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND Thành phố Vinh, Sở Y tế là những đơn vị thực hiện tốt hoạt động này. Các đơn vị tổ chức họp báo chuẩn bị nội dung tài liệu đầy đủ, rõ ràng tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin và phối hợp tuyên truyền có hiệu quả. Việc tổ chức họp báo đã phát huy được tác dụng tốt trong việc cung cấp và định hướng thông tin. Người phát ngôn của các sở, ban, ngành địa phương đã dần nhận thức được vai trò của mình để cung cấp nhiều thông tin đảm bảo tính pháp lý cho báo chí, góp phần hạn chế đáng kể việc đưa tin thiếu chính xác. Tính đến ngày 30/6/2013, đã có 72/72 sở, ban, ngành, địa phương cử Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí.

Cùng với những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành địa phương thì các cơ quan báo chí và các biên tập viên, phóng viên ngày càng có trách nhiệm cao hơn, chuyên nghiệp hơn trong việc khai thác thông tin, xử lý thông tin và đăng phát thông tin, đảm bảo tính chính xác và trung thực của báo chí. Do đó số lượng các vụ việc báo phản ánh đúng tăng lên nhiều. Có tới 70/107 vấn đề báo nêu đúng (chiếm 65,4 %). Một số cơ quan báo chí đã chủ động theo dõi việc xử lý thông tin của một số đơn vị, tiếp tục trao đổi thông tin trên công luận như vấn đề: Khai thác đá ở Lèn Rỏi (huyện Tân Kỳ); Khai thác thiếc trái phép ở Quỳ Hợp, một số cơ quan nhà nước ở Thành phố Vinh cho thuê mặt tiền làm ki ốt kinh doanh. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan báo chí như: Báo Nghệ An, Báo Lao động Nghệ An, Báo Tuổi trẻ, Báo điện tử Đảng Cộng Sản, VOV news và nhiều báo khác đã đem lại kết quả. Cũng từ thông tin báo chí phản ánh, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định đình chỉ 13 doanh nghiệp khai thác khoáng sản và thu hồi 02 giấy phép khai thác khoáng sản và UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các cơ quan vi phạm thu hồi ngay ki ốt cho thuê trái phép. Các cơ quan báo chí ngày càng phát huy sức mạnh ngòi bút của mình để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện quyết định 99/QĐ-UBND của các sở, ban, ngành địa phương cũng như các cơ quan báo chí còn gặp phải một số hạn chế cần được khắc phục: Đối với các vụ việc báo nêu đúng, cơ quan, đơn vị có văn bản tiếp thu nhưng chưa có báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện; một số văn bản trả lời thông tin báo chí phản ánh còn sơ sài, chung chung, chưa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan; Khi có vụ việc bất thường xảy ra chưa tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, các phóng viên phải tự lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Một số cơ quan báo chí chưa cử phóng viên trực tiếp theo dõi vụ việc đến kết quả cuối cùng, do vậy khi đăng phát vấn đề mới chỉ dừng lại ở vai trò phát hiện, chứ chưa phát huy hiệu quả thông tin.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tăng cường đôn đốc các sở, ban, ngành địa phương nhanh chóng xử lý thông tin báo nêu, tham mưu UBND tỉnh phê bình các đơn vị chậm xử lý, tiến hành sửa đổi Quyết định 99/QĐ-UBND để phù hợp với Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Chính phủ và tình hình thực tế của tỉnh.
 

Vân Anh - Phòng QLBCXB - Sở TTTT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)