Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng họp trực tuyến

(Mic.gov.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố, giai đoạn 3, với tổng mức đầu tư 99,6 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội cho phép nâng cấp, bổ sung thiết bị cho hệ thống trung tâm điều hành của hệ thống giao ban trực tuyến Thành phố để đáp ứng nhu cầu mở rộng 577 điểm cầu truyền hình triển khai giai đoạn 3; nâng cấp, bổ sung thiết bị cho 55 điểm cầu truyền hình triển khai giai đoạn 1 và 2; đầu tư bổ sung thiết bị đầu cuối, thiết bị ngoại vi phục vụ họp trực tuyến cho 577 xã, phường, thị trấn...

Trong vòng 3 năm (2013-2015), thành phố Hà Nội sẽ nâng cấp, bổ sung thiết bị, đến khi hoàn thành sẽ mở rộng phạm vi hoạt động hệ thống họp trực tuyến nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn, xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, còn nâng cao năng lực quản lý của các cấp cũng như tăng cường cho công tác cải cách hành chính của Thành phố...

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố tăng cường việc ứng dụng họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cần quán triệt, thực hiện ứng dụng họp trực tuyến bắt buộc đối với các cuộc hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết trong toàn Thành phố, khuyến khích các cuộc họp chuyên ngành do sở, ban, ngành chủ trì hoặc tham mưu để UBND Thành phố chủ trì họp.

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội sẽ đưa tiêu chí ứng dụng họp trực tuyến vào kết quả đánh giá xếp loại ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn Thành phố.
 

Thanh Anh

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)