UBND tỉnh Nam Định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Nam Định vừa có Quyết định giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí.

Cụ thể, giao ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (số điện thoại: 0913328500; địa chỉ email: buiduclong@namdinh.gov.vn) thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí.

Ông Bùi Đức Long thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên của UBND tỉnh Nam Định cho báo chí theo Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 

Hoàng Diên

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)