Ứng dụng công nghệ thông tin - con đường ngắn nhất để xây dựng thành công chính quyền điện tử tại địa phương

(Mic.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu được đề nghị chủ trì thực hiện các dự án công nghệ thông tin quan trọng của tỉnh nhằm tạo nền tảng thống nhất đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, cũng là nền tảng của chính quyền điện tử tại địa phương. Đây là một trong những nội dung tại Hội thảo “Vai trò ứng dụng công nghệ thông tin đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu”.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu tham dự đã thống nhất việc triển khai các dự án công nghệ thông tin quan trọng của tỉnh liên quan mật thiết đến các công cụ và tài sản nêu trên, nên khi Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các dự án sẽ tận dụng triệt để hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, giảm chi phí và thiết lập được các hệ thống thông tin đồng bộ; Sở Thông tin và Truyền thông có nguồn nhân lực công nghệ thông tin đủ mạnh để triển khai tốt các dự án và đảm nhận được công tác triển khai nhân rộng về sau, có khả năng thực hiện tốt các công tác vận hành, lưu trữ và bảo mật an toàn an ninh thông tin. Sau hội thảo này, các đại biểu mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sẽ cho phép sở chủ trì trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước hằng năm. Sở Thông tin và Truyền thông phải có ý kiến thẩm định đối với các dự án công nghệ thông tin độc lập, các dự án mà trong đó có việc xây dựng hệ thống máy tính, mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP…

Diễn ra vào tháng 5 vừa qua, Hội thảo “Vai trò ứng dụng công nghệ thông tin đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu” thu hút sự tham dự của nhiều đại biểu là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang, các cơ quan, tổ chức và nhiều đơn vị doanh nghiệp, học sinh, sinh viên trường học liên quan…

Nội dung của hội thảo đi sâu vào việc trình bày, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế triển khai mô hình chính quyền điện tử các địa phương; đánh giá thực trạng và mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chính quyền điện tử tại Bạc Liêu và đưa ra các giải pháp công nghệ. Tại hội thảo này, các doanh nghiệp đã có tham luận trình bày cách thức triển khai thành công các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cũng như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông và hệ thống một cửa điện tử để từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

Qua trao đổi, lãnh đạo các ngành, các cấp thể hiện rõ sự quyết tâm trong việc tăng cường xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, sẵn sàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng trung tâm dữ liệu của tỉnh trên cơ sở tiết kiệm ngân sách, rút ngắn được thời gian, giảm thiểu công sức nhân sự, thuận lợi cho đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính, cũng như cải cách phương pháp tác nghiệp trong cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo đường đi ngắn nhất để xây dựng chính quyền điện tử thành công tại địa phương.
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)