Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8

(Mic.gov.vn) - Ngày 5/6/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 166/STTTT- BCXB chỉ đạo các cơ quan Báo chí, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014- 2019.


Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Theo đó, các cơ quan báo chí- truyền thông dành thời lượng, diện tích phù hợp tập trung tuyên truyền về Ðại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; tuyên truyền về chặng đường xây dựng, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực phản ánh những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách đại đoàn kết  dân tộc những năm qua...
 
Công văn trên cũng yêu cầu các cơ quan báo chí- truyền thông tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; tuyên truyền Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 44/2012/QĐ- TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy”; Tuyên truyền Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.
 

Hữu Thắng - Sở TT&TT Bắc Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)