Bắc Ninh: Tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tuyên truyền một số nội dung quan trọng.

Ngày 13/5/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh ban hành văn bản số 136/STTTT- BCXB chỉ đạo các cơ quan Báo chí - Truyền thông trong tỉnh tích cực tuyên truyền kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 15/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về cuộc vận động gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu các cơ quan Báo chí - Truyền thông tuyên truyền thực hiện Quyết định số 550/QĐ- TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm”; tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018 (dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6/2013).
 

Hữu Thắng

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)