Công tác quản lý nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông ở Long An trong quý I năm 2013

(Mic.gov.vn) - Trong quý I/2013, các huyện, thành phố tại tỉnh Long An đã phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trên lĩnh vực thông tin và truyền thông như: công nghệ thông tin, hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), bưu chính - viễn thông, Internet và trò chơi trực tuyến cũng như những tác hại của trò chơi trực tuyến và mặt trái của Internet...

Dự án ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, giai đoạn 2 (2012-2015) đã hoàn thành bàn giao, nghiệm thu đối với 04 huyện, thành phố: Tân An, Cần Đước, Bến Lức, Mộc Hóa; các huyện còn lại đã thống nhất nội dung, phương án triển khai, dự kiến đến cuối quý III/2013 sẽ triển khai xong; các phân hệ phần mềm ứng dụng đã mang lại những hiệu quả thiết thực phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Trong quý I, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của cả tỉnh là 61%, trong đó một số huyện có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 80% như: Châu Thành, Đức Hòa, Mộc Hóa, Cần Giuộc. Tình hình triển khai sử dụng thư điện tử tại các huyện, thành phố đang từng bước được quan tâm hơn, một số huyện: Cần Đước, Mộc Hóa, Đức Huệ đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai sử dụng thư điện tử của tỉnh đúng quy định và đảm bảo an toàn.
 
Công tác quản lý Internet, trò chơi trực tuyến được phối hợp khá tốt. Đội 814 các huyện đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý và kiểm tra các đại lý internet, thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh đối với đại lý internet, ... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cấp huyện, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của UBND các huyện, thành phố và sự vào cuộc của cấp xã đã làm hạn chế được tác động tiêu cực của Internet và trò chơi trực tuyến.
 
Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng các chương trình phát thanh, mở chuyên mục định kỳ… trên hệ thống đài, trạm truyền thanh từ huyện đến xã, đảm bảo tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự đến với người dân.
 
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế:
 
- Việc ngầm hóa 03 tuyến đường ở thành phố Tân An và 01 tuyến đường ở huyện Bến Lức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn đến tháng 6/2013 nhưng trong quý I/ 2013 các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện triển khai ngầm hóa trên các tuyến đường này, như vậy sẽ không hoàn thành theo tiến độ.
 
- Điểm bưu điện văn hóa xã còn gặp nhiều khó khăn, có 26/175 điểm bưu điện văn hóa xã tạm ngưng hoạt động do không có nhân viên phục vụ.
 
- Công tác quản lý thuê bao di động trả trước chưa được quan tâm đúng mức, sự vào cuộc chưa quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp huyện chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nên vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm việc mua bán, lưu thông SIM đã được đăng ký thông tin của người khác, tình trạng bán hàng trực tiếp, bán hàng lưu động (bán SIM đã đăng ký thông tin) còn diễn ra hết sức phức tạp.
 
Để công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông được tốt hơn trong thời gian tới, tại cuộc họp giao ban quý I với các huyện, thành phố,  Ông Nguyễn Hòa Nhã – Phó Giám đốc Sở đề nghị các phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, thành phố trong quý II/2013 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: tiếp tục việc sử dụng thư điện tử của tỉnh trong việc gửi, nhận văn bản, thông tin; thực hiện quản lý Internet và trò chơi trực tuyến; tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông; chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện, giai đoạn 1; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, internet - trò chơi trực tuyến, in, phát hành xuất bản phẩm …
 

Phòng Báo chí xuất bản

Sở TTTT Long An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)