Ký kết hợp đồng trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 25/4/ 2013, tại Hội trường Bưu điện tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng giữa Bưu điện tỉnh An Giang và Sở Công thương về việc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công thương bằng dịch vụ bưu chính. Tham dự Lễ ký kết có ông Phan Văn Ninh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, bà Mai Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Công thương cùng các lãnh đạo và đại diện các phòng, ban thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương và Bưu điện tỉnh An Giang.


Hợp đồng giữa Bưu điện tỉnh An Giang và Sở Công thương về việc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính, được thực hiện theo tinh thần Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử, tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2013. Bước đầu Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công thương để chuyển phát trực tiếp đến cá nhân và tổ chức có nhu cầu đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương. Trong thời gian tới, hai bên sẽ xem xét bổ sung hình thức tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát từ các cá nhân, tổ chức có yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương.

Phát biểu tại lễ ký hợp đồng, Ông Phan Văn Ninh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về dịch vụ trả kết quả bằng dịch vụ bưu chính đến cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Công thương và niêm yết công khai giá việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính để cá nhân, tổ chức biết.
 

NTH

Sở TT& TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)