Hải Dương: Tập huấn nghiệp vụ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Mic.gov.vn) - Sáng 12/4/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho các địa phương trong toàn tỉnh.


Trong lời phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó, các địa phương cần phải triển khai đồng bộ, khoa học và hiệu quả. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục đóng vai trò quan trọng để thu hút sự tham gia của nhân dân, làm cho nhân dân hiểu, đóng góp ý kiến một cách thiết thực, khoa học, công khai và dân chủ. Ý kiến của người dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, phải được trân trọng lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh đã tiến hành phổ biến tới các đại biểu nội dung Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 38 của Quốc hội và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho các địa phương trong toàn tỉnh nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết nhằm tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi và thi hành Hiến pháp.
 

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)