“Thành phố Yên Bái - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 27/3/2013, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái - ông Nguyễn Lâm Thắng đã  đối thoại trực tuyến với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh với chủ đề “Thành phố Yên Bái - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân”.


Trong hơn 2 giờ đồng hồ, ông Nguyễn Lâm Thắng - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đã trả lời 30 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về cải cách thủ tục hành chính. Các câu hỏi tập trung vào các nội dung về thực hiện thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại thành phố Yên Bái về địa chính, đất đai, tư pháp, hộ tịch, chứng thực… Cuộc đối thoại cũng đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến các chủ trương của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của địa phương về việc triển khai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại thành phố mà nhân dân quan tâm.

Thông qua cuộc đối thoại, các tổ chức, nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính, là giải pháp tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phục vụ yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế…

Đây là năm thứ 2 Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tổ chức đối thoại trực tuyến với nhân dân. Hoạt động này không chỉ đơn thuần là công tác thông tin tuyên truyền mà còn là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc cho nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 

Cổng TTĐT Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)