Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị giao ban báo chí tháng 1-2 năm 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 07/3/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 01 và tháng 02 năm 2013. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Bản nhận xét công tác báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo cáo công tác quản lý nhà nước về xuất bản - báo chí tháng 01 và 02 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị. Nhìn chung, thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội của tỉnh và đất nước. Các tin, bài, phóng sự... của các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2012 và các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng đầu năm 2013...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú đã phát biểu ý kiến đề cập, phân tích về một số vấn đề như: việc đưa thông tin trên báo chí cần đảm bảo khách quan, chính xác; đưa thông tin phải cân nhắc, chọn lọc, đảm bảo tính xây dựng và hiệu quả; việc đánh giá, phân tích thông tin trên báo chí cần đi vào chiều sâu và cần quan tâm xử lý thông tin báo chí nêu…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Kiệm, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú đã cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, tình hình của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh-trật tự; đồng thời nêu lên những vấn đề được dư luận quan tâm góp phần giúp các cơ quan quản lý tham mưu, giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí trước khi đưa tin, phản ánh, đặc biệt là những vấn đề đang được dư luận quan tâm cần cân nhắc thông tin lợi hay hại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI); việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong đó có việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên báo chí bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Để hội nghị giao ban báo chí định kỳ ngày càng được nâng cao chất lượng, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần đánh giá sâu, toàn diện hơn nữa về hoạt động báo chí, về nội dung thông tin của báo chí đề cập về Quảng Trị. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên quan tâm đến chất lượng công tác biên tập; cân nhắc trong xử lý thông tin. Riêng về việc tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, góp phần tham gia vào quá trình tổ chức lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có chất lượng, hiệu quả.
 

Quỳnh Như

Sở TT&TT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)