Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/2/2013, tại Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Hoàng Sỹ Sơn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ trì làm việc với các ngành liên quan về góp ý dự thảo Dự án tin học hoá hoạt động của cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016; thảo luận triển khai thí điểm phần mềm e-Office cho một số cơ quan Đảng tỉnh; bàn về việc khai thác, sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, đại diện Sở Tài chính; các đồng chí thành viên ban quản lý dự án Tin học khối Đảng của tỉnh và Trưởng một số phòng, ban liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông.

Sau khi nghe đại diện Ban quản lý dự án tin học khối Đảng của tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy– Hoàng Sỹ Sơn đã đánh giá cao những kết quả về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh nói chung và trong các cơ quan khối Đảng và Nhà nước nói riêng; trong đó, với vai trò là đơn vị tham mưu cho tỉnh về lĩnh vực CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế trong khai thác và ứng dụng CNTT trong thời gian qua. Đ/c chỉ đạo Ban quản lý dự án Tin học khối Đảng tỉnh tiến hành rà soát, xác định rõ mục tiêu Dự án tin học khối Đảng giai đoạn 2014-2016:, trong đó chú trọng nội dung khắc phục những hạn chế nêu trên, đảm bảo xây dựng hệ thống thông tin khối Đảng được kết nối thông suốt với mạng diện rộng và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  Trong Dự án này không đầu tư cho khối các cơ quan Mặt trận, Đoàn thể Chính trị - Xã hội của tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan sớm xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống thông tin cho khối cơ quan nói trên trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Về khai thác, sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, đ/c Phó Bí thư chỉ đạo sở Thông tin và Truyền thông chủ trì trong việc định hướng kết nối thông tin đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đảm bảo việc quản lý các Website phải tập trung, thống nhất tại Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tránh việc xây dựng các Website riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Về việc triển khai thí điểm phần mềm E-Office, Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, nếu được chấp thuận sẽ triển khai thực hiện thí điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy ./.
 

Đỗ Văn Vương – Sở TTTT Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)