Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình Chính phủ điện tử

(Mic.gov.vn) - Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung đã gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ trong việc triển khai chương trình Chính phủ điện tử. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ từ vị trí thứ 90 năm 2010 lên vị trí thứ 83 năm 2012, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia và Brunei.


Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế và Công ty Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời (SunSoft) đã tiến hành ký kết  biên bản ghi nhớ.

Năm 2013 là năm thứ ba trong chương trình hành động quốc gia về Chính phủ điện tử giai đoạn 2011- 2015. Để góp phần triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế và Công ty Dịch vụ Phần mềm Mặt Trời (SunSoft) đã tiến hành ký kết  biên bản ghi nhớ về việc SunSoft sẽ hỗ trợ thực hiện chương trình này trong 2013. Cụ thể, SunSoft sẽ xây dựng và triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cho 100% xã, phường, thị trấn và huyện Đoàn để phục vụ ứng dụng văn phòng điện tử, tiếp cận thông tin và quảng bá thông tin cơ sở.

Đây là sản phẩm nền để từng bước thực hiện Chính phủ điện tử tại địa phương. Việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đang là cơ sở hạ tầng cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân.

Dự án trên dự kiến được triển khai qua 3 giai đoạn: xây dựng trang thông tin điện tử, cài đặt cho đơn vị thụ hưởng và đào tạo nhân viên vận hành. Dự án sẽ được triển khai và đưa vào sử dụng trong 2013.

Nguyễn Thị Quyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)