Lào Cai – Lai Châu: Sơ kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2012

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 22/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2012. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu và đồng chí Hà Văn Thắng – Phó Giám đốc thường trực Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đồng chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở những nội dung đã ký kết trong Chương trình phối hợp năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông 2 tỉnh đã thường xuyên trao đổi các kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý thông tin điện tử, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính – viễn thông…

Việc phối hợp, hợp tác này đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa 2 tỉnh Lào Cai – Lai Châu. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành và sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thắng – Phó giám đốc thường trực Sở thông tin và Truyền thông Lào Cai cho biết: trong năm 2012, Sở tích cực đẩy mạnh hoạt động quản lý thông tin, truyền thông; đặc biệt Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 7 văn bản quy phạm pháp luật, 4 kế hoạch chuyên ngành và 4 dự án. Hiện tại, Sở đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội Báo Xuân Quý Tỵ tỉnh Lào Cai năm 2013 và mong muốn Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu tiếp tục tham gia giao lưu, trưng bày các ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm của địa phương tại Hội Báo Xuân tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian tới, 2 Sở Thông tin và Truyền thông của 2 tỉnh Lào Cai – Lai Châu thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của 2 tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp xây dựng nội dung hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông năm 2013.

Thanh Huyền - Ngọc Thanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)