Từ năm 2013 tỉnh Bắc Giang chủ trương tổ chức các hội nghị không sử dụng tài liệu giấy

(Mic.gov.vn) - Ngày 22/01/2013, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ họp đầu tiên của năm và đây cũng là kỳ họp đầu tiên tỉnh chính thức thực hiện không sử dụng tài liệu giấy. Tất cả giấy mời, tài liệu kỳ họp đều được gửi qua mạng, theo đó các đại biểu có trách nhiệm đọc trước tài liệu, cóp tài liệu vào máy tính, chuẩn bị ý kiến trong máy tính trước khi đi họp.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh là từ năm 2013 các kỳ họp của UBND tỉnh không sử dụng tài liệu giấy, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai mua sắm, trang bị cho các cấp, các ngành mỗi đơn vị một máy tính bảng để làm “cặp tài liệu đi họp”.

Tổ chức hội nghị không sử dụng tài liệu giấy là bước đi cụ thể của tỉnh Bắc Giang nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, đem lại hiệu quả thiết thực. Theo tính toán sơ bộ, thực hiện chủ trương trên, mỗi kỳ họp của UBND tỉnh tiết kiệm trung bình được khoảng 10 triệu đồng tiền tài liệu giấy phát trong kỳ họp. Từ kỳ họp đầu tiên của UBND tỉnh, Bắc Giang sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh tổ chức các kỳ họp của cấp mình, ngành mình không sử dụng tài liệu giấy. Thực hiện chủ trương trên, chắc chắn hàng năm tỉnh sẽ tiết kiệm được nhiều tỷ đồng. Đó là một con số đem lại nhiều ý nghĩa./.

Nguyễn Văn Diệu

Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)