Tăng cường phối hợp quản lý việc sử dụng tần số các thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá tại Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 18/01, tại Tam Kỳ, Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tần số Khu vực III; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam tổ chức buổi làm việc nhằm thảo luận Kế hoạch liên tịch quản lý việc sử dụng tần số các thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.

Tham dự có ông Đào Duy Phúc- Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III; ông Phạm Hồng Quảng- Phó Giám đốc Sở TT&TT; ông Nguyễn Quang Nam- Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; ông Trần Quang Kiến- Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam.

Mục đích của Kế hoạch này là tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước về sử dụng tần số thiết bị vô tuyến điện nhằm giúp bà con ngư dân nắm vững và sử dụng đúng các tần số liên lạc trên biển, đảm bảo an ninh thông tin, tính mạng và tài sản của bà con trong mọi tình huống, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Phối hợp phổ biến và triển khai luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo bản Kế hoạch, công tác phối hợp ghi rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, cụ thể: đối với Sở TT&TT hướng dẫn các UBND huyện, thị xã ven biển chỉ đạo các phòng VHTT, Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện, UBND các xã, phường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số VTĐ trên phương tiện nghề cá…; đối với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn hồ sơ xin cấp phép, thực hiện thu phí và cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện…; đối với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động của phương tiện nghề cá…; đối với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam hướng dẫn và yêu các chủ tàu làm thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ cho các máy thông tin liên lạc tầm xa HF…

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)