Điện Biên: Hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2012

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/01/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2013. Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các cơ quan báo chí, xuất bản, in và phát hành trên địa bàn. Tại 9 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, các đài Truyền thanh - Truyền hình, các chi nhánh doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn và lãnh đạo UBND các xã, phường thị trấn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở TT&TT trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của ngành Thông tin và Truyền thông Điện Biên, các ý kiến tham luận, thảo luận của các đại biểu xung quanh các nội dung quản lý của lĩnh vực ngành, nhất là công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giàng Thị Hoa đánh giá cao những thành tích ngành thông tin và truyền thông Điện Biên trong năm 2012 đã đạt được đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà ngành cần khắc phục trong năm 2013 như: công tác tham mưu xây dựng các đề án, dự án, văn bản QPPL trình tỉnh còn chậm, nội dung hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, đổi mới, việc phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông ở cơ sở, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, biên giới còn hạn chế, công tác quản lý nhà nước ở cấp huyện còn chưa chủ động...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chu Xuân Trường, Giám đốc Sở TT&TT đề nghị toàn ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm 2013: Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định trên các lĩnh vực ngành; hoàn thiện, xây dựng các đề án, dự án và văn bản QPPL theo kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt; tiếp tục triển khai tốt các dự án, chương trình trong năm 2013: Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, dự án hạ tầng CNTT các sở, ngành, tiếp nhận dự án WorldBank...; tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trong đó tập trung chỉ đạo tăng cường sử dụng văn bản điện tử và họp trực tuyến để tiết kiệm; quản lý chặt chẽ thông tin trên internet, sim di động trả trước, các đại lý internet, việc sử dụng các thiết bị tần số vô tuyến điện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trên các lĩnh vực ngành...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chí Giàng Thị Hoa đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Sở TT&TT và 2 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-2012.

Minh Đức

Sở TT&TT Điện Biên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)