Phú Thọ giao ban báo chí: Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 9/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý IV và tổng kết công tác giao ban báo chí năm 2012.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, đại diện văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Quý IV/2012, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, thu hút đông đảo sự quan tâm của bạn đọc và khán thính giả. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh được tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng; phản ánh tương đối toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng; tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân; phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những hoạt động nổi bật trong quý là tuyên truyền sâu đậm trước, trong và sau sự kiện “Tín ngưỡng thờ, cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với chức năng quản lý nhà nước về báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động tuyên truyền trên báo chí theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa” năm 2012 trên địa bàn tỉnh với 2 dự án “Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở” và “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông cơ sở về miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”.

Năm 2012, công tác giao ban báo chí định kỳ đã góp phần tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan quản lý báo chí với các cơ quan báo chí; định hướng nội dung tuyên truyền, chỉ đạo thông tin báo chí; cung cấp thông tin thời sự, chính trị quan trọng trong tỉnh, trong nước và quốc tế; tổng hợp và xử lý các nguồn tin thông tin báo chí trong nước về tỉnh. Thông qua các hoạt động giao ban báo chí định kỳ, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí tiếp tục được tăng cường; quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo báo chí, quản lý Nhà nước về báo chí và các cơ quan báo chí tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, sôi nổi xung quanh các vấn đề như: việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức giao ban báo chí hàng quý; thủ tục tác nghiệp tại giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2013; thống nhất các nội dung về bình chọn các sự kiện tiêu biểu trên các lĩnh vực trong năm 2012; đồng thời phản ánh về một số vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh cần được quan tâm hơn trong thời gian tới và thống nhất các nội dung tuyên truyền trong quý I/2013.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Kế San – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng và những kết quả đạt được hoạt động báo chí trong năm 2012. Trong điều kiện khó khăn chung, các cơ quan báo chí và đội ngũ làm báo đã tích cực khắc phục khó khăn kịp thời tuyên truyền, phản ánh nhiều mặt của cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu thông tin của đông đảo nhân dân. Phát huy những kết quả đó, đồng chí nhấn mạnh năm 2013, bằng những lợi thế của mỗi loại hình báo chí cần tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nắm bắt dư luận của xã hội trước, trong và sau mỗi sự kiện, những vấn đề mà các tầng lớp nhân dân đang quan tâm; bên cạnh việc biểu dương cần kịp thời lên án những biểu hiện xấu phản bác lại các quan điểm sai trái chống phá Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trên các lĩnh vực của tỉnh trong thời gian tới như: Sự chuyển biến ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị sau khi thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; những nỗ lực cố gắng của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các cấp trong việc tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh; những mô hình làm kinh tế giỏi; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh sau khi giá dịch vụ tăng lên; chính sách cho người có công với cách mạng. Tập trung tuyên truyền vào một số sự kiện nổi bật của đất nước và của tỉnh trong năm 2013; việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản; hoạt động văn hóa ở cơ sở; phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, bên cạnh việc tuyên truyền cần quan tâm nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ phóng viên, nhà báo…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT nhấn mạnh trong thời gian tới Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng quy hoạch phát triển báo chí của đơn vị; ký kết hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương; triển khai đánh giá việc thực hiện quy chế người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí; xây dựng đề án củng cố và xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở; tăng cường công tác thông tin đối ngoại…

Minh Thủy

Sở TT&TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)