Thanh Hóa: Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về an ninh, an toàn mạng và thông tin số

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/11/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Học viện NETPRO khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về an ninh, an toàn mạng và thông tin số.

Với mục đích đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp các kiến thức cần thiết để người học có một cái nhìn tổng quan về an toàn thông tin và phương pháp đánh giá mức độ an toàn thông tin cho hệ thống mạng máy tính…; lớp học đã thu hút được 44/48 đơn vị trong toàn tỉnh với tổng số 60 học viên tham gia. 

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong lớp học lần này được Ban tổ chức xây dựng dành riêng cho đối tượng là cán bộ chuyên trách CNTT. Các nội dung học sẽ được các giảng viên giảng dạy chia ra làm các chuyên đề như: Tổng quan về an ninh, an toàn mạng và thông tin số; An ninh, an toàn về hạ tầng mạng CNTT; An ninh, an toàn về ứng dụng CNTT; An ninh, an toàn về cơ sở dữ liệu và thông tin số và Chuyên đề công cụ phân tích, đánh giá về tình hình an ninh, an toàn mạng và thông tin số... Trong quá trình học, học viên được thực hành trực tiếp trên hệ thống thiết bị CNTT. 

Sau khi kết thúc từng chuyên đề, các học viên sẽ phải làm bài kiểm tra, kết quả các bài kiểm tra sẽ là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về an ninh, an toàn mạng và thông tin số. Cuối khoá học, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Học viện NETPRO trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về an ninh, an toàn mạng và thông tin số với tên gọi là Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Security + do Học viện NETPRO cấp có giá trị trên toàn quốc.

Lê Kim

Sở TT&TT Thanh Hóa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)