Hội thảo “Xây dựng chính quyền điện tử trên nền điện toán đám mây”

(Mic.gov.vn) - Sáng 21-11, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty TNHH Đại Trần Gia tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính quyền điện tử trên điện toán đám mây”.


Ông Lai Xuân Thành-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương

Đến dự có ông Nguyễn Quang Tuyến-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bình Dương; lãnh đạo Công ty TNHH Đại Trần Gia và lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT.
  
Hội thảo giới thiệu những tiện ích của điện toán đám mây (ĐTĐM) và lộ trình ứng dụng ĐTĐM trong Chính phủ điện tử; an toàn bảo mật trong điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu; kiến trúc hướng dịch vụ (SOV-Web service) và khả năng ứng dụng trong việc cung cấp các dịch vụ, liên kết, liên thông trong ứng dụng CNTT giữa các cơ quan Nhà nước; giải pháp đám mây hóa trung tâm tích hợp dữ liệu và ứng dụng SAAS trong cơ quan Nhà nước. 

Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về điện toán đám mây (Cloud), đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và giải pháp liên quan đến điện toán đám mây trong phục vụ Chính quyền điện tử; cung cấp những kiến thức về các công nghệ điện toán đám mây, từ đó từng bước nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lai Xuân Thành-Phó Giám đốc Sở TT&TT Bình Dương nhấn mạnh, với những kết quả đạt được trong ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thời gian qua thì giải pháp điện toán đám mây chính là nền tảng cho việc hình thành và đi vào vận hành hiệu quả Chính quyền điện tử của tỉnh. Ngoài ra, với điều kiện hạ tầng đã và đang được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại (hạ tầng kết nối băng thông rộng, Trung tâm dữ liệu), các ứng dụng của Chính phủ điện tử, các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ nhanh chóng đến với tổ chức và công dân.

Theo binhduong.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)