Sở TT&TT Hòa Bình tập huấn nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền ở cơ sở

(Mic.gov.vn) - Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”, sáng nay 05/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn tăng cường năng lực cán bộ thông tin, truyền thông cơ sở năm 2012 cho 44 học viên là cán bộ thông tin và truyền thông đến từ các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Cao Phong.

Trong thời gian 07 ngày (từ ngày 05-11/11/2012), các học viên sẽ được giới thiệu, hướng dẫn các nội dung gồm: Một số hình thức tuyên truyền tại cơ sở; Phương pháp phát hiện đề tài và khai thác tài liệu của cán bộ truyền thanh cơ sở; Ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở; Kỹ năng thực hiện các chương trình truyền thanh cơ sở; Một số vấn đề pháp luật liên quan đến cán bộ truyền thông cơ sở; quy trình vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở; loa, và micro, máy tăng âm – bàn trộn âm; hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản các phương tiện truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên làm các bài tập thực hành về báo chí và kỹ thuật.

Đây là lớp tập huấn đầu tiên của Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” tại tỉnh Hòa Bình.

Những kiến thức bồi dưỡng tại lớp tập huấn lần này là nền tảng cơ bản để giúp học viên vận dụng tốt trong quá trình công tác ở đơn vị và cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền ở cơ sở các xã, thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT Hòa Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)