Trang bị máy tính kết nối internet cho các điểm Bưu điện văn hóa xã tại Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 28/10/2012, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi làm việc với Bưu điện tỉnh Quảng Nam về việc trang bị máy tính và sách báo cho các điểm BĐVHX thuộc Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã, phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 – 2015”. Tham dự có ông Hồ Quang Bửu – Giám đốc Sở TT&TT, ông Trần Văn Địch – Giám đốc Bưu điện tỉnh.

Việc phát triển các điểm Bưu điện văn hóa xã góp phần nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Hơn nữa, điểm hoạt động bưu chính, viễn thông là một trong những tiêu chí quan trọng để xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, trong năm 2012, 50 điểm BĐVHX sẽ được cấp sách báo, 25 điểm BĐVHX thuộc các xã nằm trong chương trình nông thôn mới được cấp 2 bộ máy tính và 2 bộ bàn cho mỗi điểm BĐVHX.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Địch – Giám đốc Bưu điện tỉnh kiến nghị Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh bổ sung giám đốc hoặc phó giám đốc Bưu điện các huyện vào Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới của huyện, để có trách nhiệm hơn trong việc duy trì hoạt động điểm BĐVHX. Bên cạnh đó, ông cũng đã đề xuất kế hoạch phối hợp với các Sở ban ngành, UBND xã để triển khai thực hiện Đề án.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Hồ Quang Bửu – Giám đốc Sở TT&TT cho rằng sự phối hợp chặt chẽ của Bưu điện với Sở trong việc triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã, phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 – 2015 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của đề án. Sở sẽ gửi văn bản đến Viễn thông tỉnh Quảng Nam hỗ trợ trang bị các đường line điện thoại và kết nối Internet các xã nằm trong chương trình.

Sở TT&TT Quảng Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)