Sở TT&TT Đồng Tháp xây dựng Đề cương quy hoạch hệ thống phát thanh - truyền thanh đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao cho Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các nội dung thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở và xây dựng Quy hoạch phát thanh - truyền thanh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020.


Nhằm xây dựng Quy hoạch đạt chất lượng và triển khai Chương trình mục tiêu sát với nhu cầu ở cơ sở, sáng ngày 23/10/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức họp đóng góp Đề cương quy hoạch hệ thống phát thanh - truyền thanh đến năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Phục – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp Chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có Ông Bùi Thanh Hồng – Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp; lãnh đạo Đài Truyền thanh cấp huyện.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã đóng góp ý kiến và thống nhất hoàn chỉnh Đề cương Quy hoạch phát thanh - truyền thanh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; Thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở, nội dung đào tạo, tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ phát thanh - truyền thanh, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ sở.

Ngọc Hân

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)