Trà Vinh: Tập huấn nghiệp vụ thuộc Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở 2012

(Mic.gov.vn) - Ngày 09/10/2012, tại huyện Trà Cú, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ thuộc Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin truyền thông cơ sở tỉnh Trà Vinh năm 2012. Tham dự lớp tập huấn có hơn 40 học viên là cán bộ quản lý các trạm truyền thanh xã, thị trấn trong huyện Trà Cú, cán bộ làm công tác thông tin các ngành, huyện có liên quan.

 Đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Bùi Chí Hùng, Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Quản lý Dự án Chương trình Mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Đây là lớp đầu tiên của Dự án thuộc giai đoạn 1 được mở ở tỉnh ta. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cơ sở nắm vững, vận hành các trang thiết bị, kĩ năng xây dựng chương trình truyền thanh địa phương, nhằm nâng cao công tác tuyên truyền ở cơ sở, phục vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc nâng cao ý thức người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay; là kênh thông tin chính để chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, chống phá quá trình xây dựng đất nước đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ kéo dài trong ba ngày và sẽ kết thúc vào ngày 11/10/2012./.

Hồng Phúc

Sở TT&TT Trà Vinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)