Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 64/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - Trong 2 ngày 28-29/9, tại Trà Vinh, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức Hội nghị “Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP và tập huấn quản lý đầu tư ứng dụng CNTT” tại khu vực miền Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cùng Thứ trưởng Bộ Thông tin và Thông tin Nguyễn Minh Hồng đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ KH&ĐT, Bộ TT&TT; Lãnh đạo Văn phòng UBND, Sở KHĐT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở TT&TT của 25 tỉnh thành phố khu vực phía Nam và lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, TP thuộc tỉnh Trà Vinh.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và tập huấn về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước sửa đổi, tập trung đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Định hướng hoạt động của các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, thành trong việc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước có hiệu quả.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tham luận của Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Sóc Trăng chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng CNTT trong thời gian qua. Đồng thời, đại diện Bộ KHĐT, Cục Ứng dụng CNTT- Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tập huấn hướng dẫn cụ thể về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT và những ý kiến đề xuất sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP để đại biểu các tỉnh, thành phố định hướng cụ thể về công tác lập kế hoạch về đầu tư CNTT cho địa phương mình.

Trung Anh

Sở TT&TT Trà Vinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)