Yên Bái: đối thoại trực tuyến với nhân dân về vấn đề “Giáo dục – Đào tạo Yên Bái trước thềm năm học mới 2012 -2013”

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 14/8/2012, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến giữa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, ông Trần Xuân Hưng với nhân dân về vấn đề “Giáo dục – Đào tạo Yên Bái trước thềm năm học mới 2012 -2013”.


Cùng dự buổi đối thoại có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các đơn vị: Thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên.

Trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, ông Trần Xuân Hưng đã trực tiếp trả lời các câu hỏi, ý kiến của nhân dân về vấn đề “Giáo dục – Đào tạo Yên Bái trước thềm năm học mới 2012 -2013” như công tác chuẩn bị của ngành giáo dục và đào tạo; vấn đề tuyển dụng viên chức giáo dục; chế độ ưu tiên cho con em gia đình chính sách khi tham gia tuyển dụng; chế độ chính sách đối với học sinh bán trú ở các huyện vùng cao; các khoản thu đầu năm học mới; việc thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của Chính phủ ở Yên Bái.

Những thắc mắc của nhân dân đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, với số lượng câu hỏi nhân dân gửi đến khá nhiều mà trong khuôn khổ có hạn của chương trình, Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái sẽ tập hợp lại, gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo để tiếp tục trả lời đến từng người dân. Những thông tin này cũng sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái tại chuyên mục: Đối thoại trực tuyến.

Đây là chương trình nhằm thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc tăng cường giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)