Nghệ An: Hội nghị công tác quản lý Đài TT-TH huyện năm 2012

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 2456 của UBND tỉnh, đến nay, tất cả các Đài TT-TH các huyện đã được chuyển giao về UBND huyện, thành phố, thị xã quản lý đúng tiến độ, đảm bảo quy trình, nguyên tắc và nội dung theo quy định. Mặc dù có sự thay đổi quản lý điều hành, song với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ CNV, phóng viên các đài huyện đã bám sát các hoạt động chính trị, KT-XH diễn ra trên địa bàn để tuyên truyền, phản ánh.

Theo nội dung báo cáo sáng nay 10/8 tại Hội nghị công tác quản lý Đài TT-TH các huyện năm 2012, các đài đã sản xuất và phát sóng nhiều chương trình tuyên truyền đậm nét các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như NQTƯ3, TƯ4, Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa NQ đảng các cấp vào cuộc sống, NQ 30A... Một số Đài TT-TH huyện đã tích cực cập nhật thông tin từ hai sóng phát thanh và truyền hình lên trang thông tin điện tử như Cửa Lò, Đô Lương, TP Vinh.

Các Đài huyện cũng đã chấp hành nghiêm túc lịch phát sóng. Cụ thể tiếp phát sóng quốc gia đạt gần 2500 giờ/năm, tiếp phát sóng chương trình phát thanh tỉnh 155 giờ/năm, sản xuất và phát sóng gần 300 chương trình địa phương. Thực hiện khung chương trình PT-TH địa phương đảm bảo ổn định, nghiêm túc quy trình biên tập đến duyệt nội dung phát sóng.

Tuy nhiên, là năm đầu thực hiện chuyển giao Đài TT-TH huyện, UBND các huyện còn lúng túng trong việc điều hành; Hầu hết các Đài đều thiếu biên chế, trong khi các hợp đồng lao động trước thời điểm bàn giao chưa được tuyển dụng, điều này gây khó khăn cho các đài trong phân công công việc, nhất là những đài vừa có nhiệm vụ tiếp phát sóng PT và TH; Diện tích phủ sóng một số Đài hẹp, nhất là các đài miền núi như Quỳ Châu, Con Cuông; Phương tiện, trang thiết bị các đài huyện không đồng bộ…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Cục tần số phổ biến những quy định mới trong công tác quản lý về tần số, nhất là trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Hiện nay, các đài huyện phải chịu trách nhiệm làm các thủ tục về tần số, trước đây do Đài tỉnh thực hiện.

Từ kết quả đạt được, nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm đó là UBND các huyện khẩn trương ban hành quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Đài TT-TH huyện; Tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các phóng viên, biên tập, KTV; Tổ chức đánh giá 1 năm chuyển giao Đài TT-TH về UBND huyện quản lý; Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của đài TT-TH cấp huyện.

Nguồn: Đài PTTH Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)