Sở TT& TT Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Truyền thanh - Truyền hình 6 tháng đầu năm 2012

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT& TT) Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Truyền thanh - Truyền hình 6 tháng đầu năm 2012.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và đài truyền thanh cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền có chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ngoài ra, các đài phát thanh và truyền hình đã phản ánh gương người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Các đài đã đặc biệt quan tâm chủ đề thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chương trình xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012 của địa phương; bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Theo thống kê, có 1500 chương trình thời sự tổng hợp, khoảng 10.000 tin, 1.450 bài, 150 chương trình văn nghệ  và 24 chương trình sân khấu truyền thanh, 100 chương trình tiếng dân tộc thiểu số được phát trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện. Các đài đã quan tâm chú trọng công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như: biên chế của đài huyện, xã; mức chi nhuận bút tin, bài; chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ đài xã; công tác cấp phép tần số… Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, giải trình những ý kiến thắc mắc của các đại biểu; đồng thời chỉ đạo các đài cần bám sát các nội dung định hướng, hướng dẫn tuyên truyền của tỉnh để triển khai tốt công tác tuyên truyền; quan tâm thực hiện đúng các quy định tần số vô tuyến điện đối với hoạt động truyền thanh; chủ động tham gia tích cực các lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thanh do Sở tổ chức trong quý IV/2012.

Huy Phúc- Sở TT& TT Bình Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)