Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái Để phát huy hiệu quả của hệ thống phát thanh truyền hình và truyền thanh không dây, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, giải quyết kịp thời và ngăn ngừa nguy cơ can nhiễu có hại do các đài phát thanh truyền hình, truyền thanh không dây, điện thoại không dây nói chung và điện thoại không dây chuẩn DECT nói riêng gây ra.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung theo sự phân công cụ thể như sau:
 

1. Sở Thông tin và Truyền thông
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi với nhiều hình thức các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Hướng dẫn và tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; hằng năm rà soát, thống kê các đài truyền thanh không dây cấp cơ sở chưa có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, lập danh sách đề nghị Cục tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.
Hướng dẫn các địa phương không đầu tư mới các thiết bị truyền thanh không dây trong dải tần (87-108)MHz, tập trung vào đầu tư thiết bị truyền thanh không dây hoạt động trong dải tần (54-68)MHz, ưu tiên trong dải tần (60-68)MHz.
Tăng cường, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ tần số đối với phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện; xử phạt theo thẩm quyền các vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Công thương
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tàng trữ, kinh doanh các thiết bị vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, chưa được chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp quy; đối với các trường hợp sử dụng máy điện thoại không dây nhập lậu, không có nguồn gốc và có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia, gây can nhiễu phải xử lý triệt để, kiên quyết tịch thu để tránh tình trạng người bị xử lý chuyển lại cho người khác sử dụng.

3. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VIII, xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn, an ninh thông tin về tần số vô tuyến điện.
Tăng cường việc quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện được phân bổ phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích tần số băng tần số đã được phân bổ, phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện, xử lý nhiễu có hại; thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

4. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản của nhà nước về tần số vô tuyến điện và Chỉ thị này để các tổ chức, cá nhân biết và không kinh doanh, sử dụng các loại thiết bị vô tuyến điện không nằm trong quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia, gây can nhiễu đến các hệ thống thông tin khác.
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các đìa truyền thanh truyền hình cấp huyện, thị xã, thành phố; các đài truyền thanh cấp cơ sở tập trung đầu tư, sử dụng các thiết bị phát thanh, phát hình phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia; thực hiện việc đăng ký, xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định.

5. Chi cục Hải quan Yên Bái
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện và máy điện thoại không dây theo đúng quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và các thiết bị vô tuyến điện, tăng cường pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và các thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn.
Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, xây dựng kế hoạch trang bị thiết bị phát sóng băng tần (54-68) MHz để triển khai hệ thống truyền thanh không dây theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền hình đến năm 2020 và thực hiện việc đăng ký cấp phép, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.
 

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
Trong phạm vi, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm.

8. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, sản xuất, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
Phải đăng ký cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định, kể cả máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) không thuộc danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số; đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định trong giấy phép sử dụng đã được cấp phép, không gây nhiễu có hại.
Nghiêm cấm việc tàng trữ, kinh doanh, và sử dụng các thiết bị tần số vô tuyến điện, máy điện thoại không dây phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của quốc gia hoặc không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận hợp quy công bố hợp quy.
Thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VIII khi xảy ra can nhiễu, đồng thời phối hợp trong việc xác định nguyên nhân nguồn gây nhiễu và thực hiện các biện pháp xử lý.
Đối với các doanh nghiệp viễn thông, khuyến cáo khách hàng không kết nối điện thoại không dây có tần số không phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia vào mạng điện thoại cố định do doanh nghiệp quản lý, chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ với các thuê bao sử dụng điện thoại không dây gây can nhiễu cho các mạng thông tin vô tuyến điện.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2012.
 

Nguyễn Thị Hiền Trang

(Nguồn: Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)