Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đảm bảo kỹ thuật phục vụ tốt Hội nghị quan trọng của tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/7/2012, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai các kết luận và nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.


Toàn cảnh điểm cầu học Nghị quyết TW 5 tại Thị xã Chí Linh

Đây là lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã cùng dự quán triệt, học tập trong một ngày nhằm nâng cao chất lượng hội nghị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm chi phí tổ chức hội nghị theo tinh thần kế hoạch số 35- KH/TU ngày 29/2/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Sở Thông tin và truyền thông đã đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật của Hệ thống Hội nghị truyền hình phục vụ 14 điểm cầu hoạt động thông suốt trong thời gian tiến hành hội nghị.

Đồng chí Bùi Thanh Quyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, việc theo dõi quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết trực tuyến được thực hiện nghiêm túc. Các điều kiện kỹ thuật phục vụ hội nghị đảm bảo, giúp cho việc theo dõi, quan sát, dự học của đại biểu thuận lợi. Số đại biểu được triệu tập tham gia học tập nghị quyết đạt cao, bình quân đạt trên 98%.

Toàn cảnh hội nghị (Hội trường UBND tỉnh)

Hải Dương là một trong những tỉnh tổ chức sớm hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, học tập, triển khai các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng thời, theo phản ánh, nắm bắt ý kiến của đông đảo đại biểu dự học tại 12 huyện, thị, thành ủy trực thuộc, việc tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tuyến mang lại nhiều ưu điểm, giúp cho cấp huyện thuận lợi trong khâu tổ chức hội nghị, tiết kiệm chi phí, thời gian mà vẫn bảo đảm chất lượng nội dung.
 

sotttt.haiduong.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)