Sở TT&TT Điện Biên tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 02/07, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, in - phát hành; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Phòng VH-TT và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố về dự.


Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2012, cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đã nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý nhà nước của Sở TT&TT bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý sát các lĩnh vực của ngành: Triển khai, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tăng cường quản lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước. 

Trong công tác bưu chính, viễn thông tổng doanh thu dịch vụ bưu chính 6 tháng đầu năm ước đạt 13,6 tỷ đồng; dịch vụ viễn thông ước đạt 89,16 tỷ đồng. Tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 468.112 thuê bao (tăng 9% so với năm 2011); 11.570 thuê bao internet (tăng 5% so với năm 2011). 

Tổng thời lượng thu, phát sóng phát thanh tỉnh ước đạt 6.612 giờ (đạt 50% kế hoạch năm), trong đó phát thanh địa phương là 821 giờ; thời lượng thu, phát sóng truyền hình tỉnh ước đạt 16.200 giờ (đạt 52% kế hoạch năm), trong đó truyền hình địa phương là 900 giờ. Tổng số thuê bao truyền hình trả tiền là 8.759 thuê bao. 

Hoạt động in - phát hành 6 tháng đầu năm đã thực hiện 418.732 triệu trang in tiêu chuẩn; tổng doanh thu hoạt động ngành in 6 tháng đầu năm ước đạt trên 4,8 tỷ đồng (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 64% kế hoạch năm). Phát hành 204.964 bản sách; doanh thu đạt 2,067 tỷ đồng.

Về hoạt động công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, toàn tỉnh có 71 máy chủ; tỷ lệ máy tính/CBCC đạt 94%. 100% cơ quan nhà nước được kết nối mạng LAN, Internet băng thông rộng; 76% cơ quan ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng. Tỷ lệ cơ quan có trang TTĐT đạt 52%; tỷ lệ cán bộ thường xuyên sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc đạt 30%.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố từng bước được nâng cao. Các phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện đã chủ động theo dõi, nắm bắt các hoạt động về lĩnh vực TT&TT trên địa bàn; khắc phục mọi khó khăn, tích cực chủ động tham mưu cho UBND huyện, thị, thành phố về QLNN và ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác Đảng, đoàn thể của cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2012 cũng được quan tâm, chú trọng. Chi bộ Đảng luôn chú trọng, quan tâm tới công tác xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức do đó đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia, hưởng ứng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nổ lực của toàn ngành thông tin và truyền thông tỉnh trong 6 tháng qua; đồng thời đồng chí cũng nêu một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt là nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí; công tác quản lý lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; trong đó chú ý việc quản lý thuê bao di động trả trước và triển khai tập huấn, hướng dẫn Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT, ngày 13/4/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
 

T.N- Sở TT& TT Điện Biên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)