Lào Cai phê duyệt Kế hoạch CNTT-TT năm 2012

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/5/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển và ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012 và giai đoạn 2013-2015.


Kế hoạch đã đánh giá kết quả thực hiện phát triển và ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2011. Năm 2011, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt mới 80 trạm phát sóng di động, nâng cấp 60 trạm phát sóng từ 2G lên 3G. Tổng số trạm BTS hiện nay là 820 trạm. Mở rộng 374 km cáp quang xuống các xã. Mật độ đạt 98% xã được kết nối cáp quang. Thuê bao Internet đạt khoảng 35.000, mật độ 5,5 thuê bao/100 dân. Huyện Bát Xát đã được triển khai thi công xây dựng hạ tầng CNTT. Hội thảo về Cổng thương mại điện tử Lào Cai đã được tổ chức. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng phần mềm quản lý chuyên ngành. Trong giáo dục đã triển khai một số ứng dụng CNTT. Một số đề án, kế hoạch đã được phê duyệt như Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020, Đề án phát sóng quảng bá kênh chương trình phát thanh – truyền hình Lào Cai trên vệ tinh, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở tỉnh Lào Cai năm 2011…

Năm 2012 nói riêng cũng như giai đoạn 2013-2015 nói chung, trong bản kế hoạch đã đề ra các mục tiêu toàn diện trên các mặt bưu chính, viễn thông, CNTT, báo chí, xuất bản trong đó có các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể: mở rộng và phát triển mạng Internet băng rộng, mật độ trên 6 thuê bao/100 dân; hoàn thiện và đưa vào sử dụng hạ tầng CNTT cho huyện Bát Xát, khởi công xây dựng hạ tầng CNTT cho UBND thành phố Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn; xuất bản tạp chí Công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; hoàn thành việc đưa sóng phát thanh – truyền hình Lào Cai lên vệ tinh; rà soát và ưu tiên đầu tư máy tính, thiết bị kết nối tới các thôn bản thuộc 35 xã điểm xây dựng nông thôn mới; triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng gồm xây dựng cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và các cổng thành viên, triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công văn, thư điện tử trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; xây dựng thống nhất phần mềm một cửa liên thông điện tử, triển khai giai đoạn 2 khung chính phủ điện tử của tỉnh, xây dựng triển khai cổng thông tin du lịch của tỉnh, xây dựng thí điểm hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã phường;…

Kế hoạch cũng dự toán nhu cầu kinh phí, nêu rõ các giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)