Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

(Mic.gov.vn) - Thời gian gần đây, nhiều hoạt động tấn công mạng nhằm vào các Cổng thông tin điện tử và trang Web của các cơ quan nhà nước và các tổ chức tại Việt Nam diễn ra ngày càng phức tạp hơn. Trong năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012 đã có hàng ngàn Website bị đánh sập, trong đó có những Website của các cơ quan nhà nước như Website của tỉnh Nam Định, Hậu Giang…  và hàng trăm các Website các tổ chức, cá nhân khác của Việt Nam bị hacker tấn công từ chối dịch vụ, thay đổi giao diện, xoá dữ liệu…


Xây dựng "Chính phủ điện tử" là một trong những nội dung quan trọng trong việc hiện đại hóa nền hành chính. Hiện nay, ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang được đẩy mạnh.Đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ công việc và sử dụng hệ thống mạng là các nhu cầu tất yếu, do đó an toàn, an ninh thông tin sẽ là một vấn đề được quan tâm và đặt lên hàng đầu trong việc triển khai các hệ thống thông tin trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.
Hiện nay, cơ sở hạ tầng CNTT tại các sở, ban, ngành và các địa phương của Quảng Ngãi về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu để triển khai các ứng dụng CNTT của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh; 100% Sở, ngành và một số địa phương đã có trang thông tin thành phần, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các ngành và địa phương. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các trang tin thì vẫn còn rất thấp; có đến 90% các sự cố máy tính liên quan đến virus cũng như các phần mềm độc hại khác được phát tán trên mạng, trong khi đó với hiện trạng cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị hiện nay hầu như chưa được xây dựng hệ thống bảo mật và vấn đề an toàn, an ninh thông tin hầu như chưa được quan tâm đúng mức. Tại UBND các huyện, thành phố chỉ mới dừng lại ở mức đầu tư mạng LAN mà chưa đầu tư các hệ thống an ninh, bảo mật.

Ông Trần Thanh Trường Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi cho biết nguyên nhân của tình trạng trên là do các cơ quan, doanh nghiệp chưa nhận thức được một cách đầy đủ về an toàn, an ninh thông tin. Trong các dự án về Công nghệ thông tin, các chủ đầu tư chưa quan tâm đến giải pháp kỹ thuật, giải pháp hành chính để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực quản trị, an ninh mạng của tỉnh còn yếu và thiếu.

Nhận thấy được điều này Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều lớp quản trị mạng từ cơ bản đến nâng cao; lớp chuyên đề an ninh, an toàn thông tin. Tuy nhiên, với những diễn biến tấn công, phá hoại các hệ thống thông tin ngày càng gia tăng và phức tạp như thời gian vừa qua thì cần phải co giải pháp tổng thể về kỹ thuật, biện pháp hành chính và cần nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng để có được một đội ngũ chuyên trách về an toàn mạng có trình độ cao.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành. Do vậy, yêu cầu về An toàn thông tin cho Cổng cũng như trang tin điện tử các cơ quan nhà nước sẽ là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Yêu cầu được đặt ra đối với đội ngũ cán bộ CNTT chuyên trách tại các cơ quan, đơn vị là rất lớn. Bên cạnh đó, cán bộ CNTT chuyên trách phải cố gắng tiếp thu các phần mềm kỹ thuật, từ đó áp dụng tại đơn vị của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng nhằm đảm bảo an toàn thông tin góp phần thành công cho việc triển khai ứng dụng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống mạng, các Website và Cổng thông tinh điện tử tại địa phương, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về an toàn, an ninh thông tin và Quyết định về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Riêng đối với các Ban, Ngành, UBND huyện – Thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về các nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt bí mật Nhà Nước trên hệ thống mạng thông tin, trang thông tin điện tử; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nói chung và an ninh mạng nói riêng trên phạm vi toàn tỉnh.

Cao Bá Lâm- Sở TT& TT tỉnh Quảng Ngãi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)