Bến Tre: Tổ chức lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2012

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 21/5/2012 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Ngoại vụ- UBND tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn thứ 2 về công tác Thông tin đối ngoại. Đồng chí Đào Văn Lừng- Vụ Trưởng, Trưởng Cơ quan  Thường trực  Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự.


Đối tượng dự tập huấn là đại diện UBND và cán bộ chủ chốt của ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố.

Lớp tập huấn lần này được tổ chức nhằm giúp các học viên nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là nghiên cứu quán triệt Chiến lược Thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 – 2020, các văn bản pháp luật về công tác thông tin đối ngoại, đồng thời nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các học viên tìm hiểu về tình hình biên giới, hải đảo Việt Nam, trong đó có khu vực biên giới biển tỉnh Bến Tre.

Nội dung tập huấn xoay quanh công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo; công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; thông tin đối ngoại trong việc xây dựng, quảng bá hình ảnh Bến Tre trong thời kỳ hội nhập; kinh nghiệm thực tiễn trong công tác ngoại vụ và công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, giới thiệu và hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan về công tác thông tin đối ngoại…

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn thứ 3 về công tác thông tin đối ngoại cho các cán bộ của 3 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, bộ đội các Đồn biên phòng Cổ Chiên, Cửa Đại, Hàm Luông và các xã vùng biển ./.

Tuyết Anh- Sở TT&TT Bến Tre

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)